Intern ondersteuningsteam

Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, zorgcoördinatoren, mentor, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoge SWV en externe instanties/specialisten. In het IOT worden extra en/of de intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft. Verder verzorgt het IOT de aanvraag voor leerarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen (toegang tot speciaal onderwijs).


Zorgcoördinatoren

Philips van Horne

Samen creatief!