Intern ondersteuningsteam

Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, ondersteuningcoördinatoren, mentor, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoge SWV en externe instanties/specialisten. In het IOT worden extra en/of de intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft. Verder verzorgt het IOT de aanvraag voor leerarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen (toegang tot speciaal onderwijs).

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn Mw. A. Wolfs-Theeuwen , Mw. M. Kneepkens , Mw. S. van Diepen-Peters en Mw. S. van Leeuwen-Lemmen

Philips van Horne

Samen creatief!