Intern ondersteuningsteam

Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, zorgcoördinatoren, mentor, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoge SWV en externe instanties/specialisten. In het IOT worden extra en/of de intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft. Verder verzorgt het IOT de aanvraag voor leerarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen (toegang tot speciaal onderwijs).

Onze zorgcoördinatoren zijn , Mw. M. KneepkensMw. A.L van den Groenendaal, Mw. J. Bouvrie

Philips van Horne

Samen creatief!