Huiswerkbegeleiding

Op de Philips van Horne kun je deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Hier kunnen leerlingen onder toezicht anderhalf uur in rust huiswerk maken, toetsen voorbereiden en aan de computer werken. Ze kunnen bovendien vragen stellen aan de toezichthouders om de stof te verduidelijken en zich laten overhoren. Leerlingen kunnen zo na de reguliere schooltijd al heel effectief wat aan hun huis- en leerwerk doen.

Door meerdere keren per week naar de huiswerkbegeleiding te komen, worden leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de te bestuderen stof beter en herhaaldelijk te oefenen en te bestuderen. Het halen van de verschillende proefwerken wordt hierdoor vergemakkelijkt. Aan de deelname aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden.


Inschrijven voor de huiswerkbegleiding kan bij:  

LYCEO

Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden. Dit doen we met onze Lyceo Leren Leren© methode; een methode voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden, ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University. Voor uw kind betekent dat minder stress, meer vrije tijd en hopelijk hogere cijfers.
Lyceo biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:00 uur tot 17:45 uur. Dagen en tijden uiteraard in overleg.

Naast huiswerkbegeleiding bieden wij ook één op één begeleiding aan in de vorm van bijles. Voor kinderen die moeite hebben met een specifiek schoolvak of achterlopen met de lesstof. Te lage cijfers kunnen dan het gevolg zijn. Bijles van Lyceo betekent: meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en uw kind beter presteert.

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles kunt u bij mij terecht. U kunt mij telefonisch bereiken op: 06-13070108 en per e-mail via: milou.martens@lyceo.nl.

Op Lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over onder andere onze werkwijze en tarieven.

BS Huiswerkbegeleiding

HBS Huiswerkbegeleiding, het voormalige HuiswerkBegeleiding Spijkers, is opgericht in 2003 en heeft locaties in Weert, Roermond, Valkenswaard, Panningen, Helmond en Venlo. Onze visie? Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen. Het is bij HBS mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding. Wij richten ons op: huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en basisschoolbegeleiding. De voordelen van HBS zijn: verbeteren van de studieresultaten, verbeteren van studievaardigheden, vergroten van het zelfvertrouwen en het wegnemen van onnodige spanningen tussen ouders en kind die veroorzaakt worden doordat ouders zich zorgen maken om het huiswerk van hun kind. www.hbshuiswerkbegeleiding.nl.

Zuid Studiebegeleiding

In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Samen met de getrainde begeleiders worden alle taken gestructureerd en vastgelegd in een planning, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan en de begeleider vakinhoudelijke uitleg en instructies geeft. Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding, lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op www.zuidstudiebegeleiding.nl.

Philips van Horne

Samen creatief!