Nieuws

Verzoek invullen vragenlijst ouder(s)/verzorger(s)

22 april 2021
Terug

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hebben uw hulp nodig!

Zoals u ongetwijfeld weet wordt er voor het onderwijs de komende jaren, onder de noemer Nationaal Plan Onderwijs, geld vrijgemaakt om leerlingen te ondersteunen in de eventuele achterstanden die ze hebben opgelopen.

Om een goed beeld te krijgen waar we deze gelden het beste voor kunnen inzetten, willen we graag uw mening weten! Zonder uw mening en feedback zetten wij de middelen misschien verkeerd in.

We willen u dan ook verzoeken (in het belang van onze leerlingen) om vóór vrijdag 30 april 2021 onderstaande vragenlijst in te vullen. Uw mening is ontzettend belangrijk!

U kunt de vragenlijst invullen door onderstaand te klikken op het leerjaar waarin uw zoon/dochter op dit moment zit.

Vragenlijst leerjaar 1
Vragenlijst leerjaar 2
Vragenlijst leerjaar 3
Vragenlijst leerjaar havo 4

Philips van Horne

Samen creatief!