Nieuws

Update! Rooster voor inhaaltoetsen PWW3 - Klassen M3, H3 en H4.

11 mei 2022
Terug

Beste leerlingen,

Net voor de meivakantie is de proefwerkweek van periode 3 geweest. Het kan zijn dat je wegens ziekte of een andere legitieme reden een of meerdere toets(en) hebt gemist.

Voor de M3, H3 en H4-leerlingen zullen de inhaaltoetsen centraal worden geregeld. De inhaaltoetsen zullen plaatsvinden vanaf woensdag 11 mei t/m woensdag 18 mei. Je kunt in onderstaand toezichtrooster kijken welke toetsen kunnen worden ingehaald en op welke datum.

De toetsen zullen worden gemaakt in lokaal C104. Uitzondering hierbij zijn de toetsen muziek en informatica. Dit zijn namelijk digitale toetsen, die in lokaal C106 worden gemaakt. Leerlingen die gebruik mogen maken van een computer i.v.m. Claroread zullen de toets in lokaal C106 maken.

Het inhaalmoment voor de luistertoets Engels zal plaatsvinden op maandag 16 mei tijdens het 7de en 8ste uur in lokalen C205 en C206.

Graag rekening houden met de volgende zaken:

·         Graag 10 minuten voor aanvang van de toets klaarstaan bij het lokaal;
·         Neem schrijfgerei, rekenmachine en geodriehoek (indien nodig) mee;
·         Zet van te voren al de telefoon geheel uit (niet in vliegtuigstand);
·         Doe je telefoon bij binnenkomst meteen in de telefoontas;
·         De toetsen liggen klaar met een wikkel waar je naam opstaat; zoek bij binnenkomst je plaats z.s.m. op.

Succes met de voorbereidingen van je inhaaltoets(en)!

Philips van Horne

Samen creatief!