Nieuws

Tokyo Marathon 2019: Bert van Dijk

25 maart 2019
Terug

bert-van-dijk-2.png

Hallo allemaal, 

Ruim 2 weken geleden was ik nog in Tokyo. Terug in Weert kan ik terugkijken op een geweldige ervaring. De Tokyo Marathon 2019 was koud en nat. Al heel snel, tijdens de race, werd duidelijk dat het een hele zware edititie zou gaan worden. Over de finish komen,......... dat stond bovenaan. Want, ik zou de Tokyo Marathon 2019 uitlopen en daarmee geld ophalen voor het Derde Wereldproject (De Chipalaschool in Malawi) voor "mijn" jubilerende school, de Philips van Horne. 

Vele km's heb ik getraind, veel voor gelaten, veel afgezien. Maar ik kan terugkijken op een onuitwisbare ervaring. 't Es mich gelöktj! ..... Finisher Tokyo Marathon 2019! 

bert-van-dijk-3.png

bert-van-dijk4.png

Wil jij nog sponsor worden van dit goede doel? Dat kan altijd nog natuurlijk! Je kunt je donatie over maken op: 

NL49INGB0655111433 t.n.v. B. Van Dijk o.v.v. Inzake sponsoractie 2019 PvH, met daarbij je eigen naam. 

 

Philips van Horne

Samen creatief!