Nieuws

Toetsweek en verkort lesrooster

26 januari 2021
Terug

Middels dit schrijven willen wij u informeren m.b.t. een drietal onderwerpen:

  • Toetsweek
  • Verkort lesrooster voor de toetsweek
  • Verkort lesrooster na de krokusvakantie

Philips van Horne

Samen creatief!