Nieuws

Sociale vaardigheidstraining

16 september 2016
Terug

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de nieuwe folder van CJG Cranendonck voor de sociale vaardigheidstraining. Deze is bedoeld voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Cranendonck. Indien u als ouder(s) / verzorger(s) uw zoon/dochter aan wilt melden kan dit via het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u retourneren bij Monique van Bommel.

Indien u vragen heeft kunt u tevens contact opnemen met Monique van Bommel. 

Monique van Bommel

Jeugdmaatschappelijkwerkster CJG Cranendonck
Ketencoördinator Zorg voor Jeugd
Medewerkster Crisisdienst buiten kantooruren

Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven
Don Boscostraat 4 | 5611 KW Eindhoven
040 219 37 01 | 06 27 83 04 46
m.v.bommel@lumenswerkt.nl| www.lumenswerkt.nl
www.jouwhulponline.nl| www.cjgcranendonck.nl

Philips van Horne

Samen creatief!