Nieuws

Sessies modernisering Wet Onderwijstijd

1 oktober 2015
Terug

et nieuwe schooljaar is al enige weken gaande. De veranderingen in de VO-sector maken dat LVO-Weert een heel mooi schooljaar te wachten staat. In 2015 is de modernisering van de Wet Onderwijstijd gerealiseerd. Dat houdt in dat scholen meer vrijheid krijgen wat betreft de invulling van onderwijstijd. Er is zodoende dus meer ruimte voor eigen invulling door de scholen. Dit gegeven maakt dat wij zijn allen moeten gaan nadenken over de huidige onderwijstijd van LVO-Weert.


Sessies

Bij het uitwisselen van gedachten is het belangrijk dat er een breed draagvlak wordt gerealiseerd. Derhalve wordt een onderzoek (in de vorm van interviews en observatie) verricht naar de opvattingen van docenten. Hoofd P&O Hassan Shakeri zal dit onderzoek samen met twee klasgenoten van de Radboud Universiteit uitvoeren. De volgende stap is het organiseren van sessies waarbij directie, teamleiders, docenten, ouders en leerlingen samen nadenken over de huidige en beoogde onderwijstijd van LVO-Weert. De uitslagen van het onderzoek en de sessies worden gebruikt om te bepalen wat er onder onderwijstijd verstaan moet worden en welke kansen er zijn die nog benut kunnen worden. Meer informatie over de sessies volgt later.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons hoofd P&O, T. 06-38604876, e-mail: h.shakeri@lvo-weert.nl.

Philips van Horne

Samen creatief!