Nieuws

Revitalisatie: update

6 juni 2017
Terug

De Philips van Horne in Weert is dit schooljaar onderhevig aan een fikse opknapbeurt. Kort voor de zomervakantie van 2016 werd de aanbesteding gegund aan bouwbedrijf Maasveste Berben, dat meteen in de zomervakantie is gestart met de renovatie van het gevelwerk (zandstralen en opnieuw voegen). Verder is meteen werk gemaakt van het slopen van de bestaande overdekte fietsenstallingen en het inrichten van één grote fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw.

Aangezien deze opdracht onder het principe ‘design and build’ is verstrekt, heeft de aannemer twee proeflokalen ingericht. De lokalen zijn voorzien van een luchtbehandelingssysteem, zodat de docent de temperatuur en indirect de CO2 naar eigen behoefte kan regelen. Na de evaluatie zijn op de tweede etage alle lokalen conform wens gerevitaliseerd en begin maart zijn deze officieel in gebruik genomen. De aanwezige toiletgroepen worden gefaseerd gemoderniseerd.

revitalisatie_1.jpg

In de kerstvakantie is het aanwezige asbestplafond in de aula gesaneerd en is gestart met het plaatsen van de vliesgevel aan de Herenstraat, zodat de Philips van Horne een moderne nieuwe ingang krijgt. Alle gevels worden bovendien voorzien met dubbel glas en kantelramen, zodat natuurlijke ventilatie altijd mogelijk is. Voorts worden er ook screens geplaatst zodat direct zonlicht het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen niet belemmert.

revitalisatie_2.jpg

Alle werkzaamheden zijn in goed overleg gepland en leveren nagenoeg geen hinder op voor het dagelijkse onderwijsproces. Het grove sloopwerk e.d. wordt namelijk alleen in de vakantieperiodes uitgevoerd. Gefaseerd komt elke bouwlaag aan de beurt en de intentie is om bij de start van schooljaar 2017-2018 het vernieuwde Philips van Horne te kunnen heropenen. Uiteraard wordt daarbij ook gezorgd voor een nieuw, verfrissend logo en bijpassende huisstijl. Ook daarvoor zijn de eerste stappen gezet…

revitalisatie_4_voor.jpg

revitalisatie_4_na.jpg

revitalisatie_5.jpg

Philips van Horne

Samen creatief!