Nieuws

PTA en schoolexamenreglement

7 oktober 2020
Terug

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het schoolexamenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

De PTA’s voor het schooljaar 2020-2021 zijn, samen met het schoolexamenreglement, te vinden op onze website

Philips van Horne

Samen creatief!