Nieuws

Project 'Afval' tijdens O&O i.s.m. Gemeente Weert en IVN

30 juni 2020
Terug

Elke dag staan er op verschillende plekken in Weert grof afval en zakken huisvuil naast de ondergrondse containers. De gemeente Weert neemt verschillende maatregelen om deze zogenaamde bijplaatsingen te verminderen.

Bij het bedenken van deze maatregelen betrekt de gemeente ook de jongeren van Weert. Via het project ‘Jongeren Advies Bureau’ van IVN Natuureducatie werd leerlingen van Technasium Philips van Horne gevraagd om op een creatieve manier mee te denken. De leerlingen met het beste idee werden vandaag beloond met een prijs.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Het is zeer nuttig om de verbinding te leggen tussen praktijkproblemen bij de gemeente en het denkvermogen en de creativiteit van onze jongeren. Jongeren kijken vaak op een andere manier naar zaken waar we als gemeente tegenaanlopen. De jongeren hebben hun eigen onderzoek verricht naar verschillende overlastgevende situaties in Weert en daarvoor creatieve oplossingen bedacht. Ik heb veel goede ideeën voorbij zien komen tijdens de presentaties. We gaan nu kijken hoe we het beste idee ook in de praktijk kunnen brengen.”

Aan de leerlingen werd gevraagd om de gemeente advies te geven over de problematiek rondom afvaldumping. Ze konden oplossingen zoeken in 3 verschillende thema’s: handhaving, techniek en gedragsverandering. Zo’n 90 leerlingen van havo 3 gingen in teams aan de slag om zoveel mogelijk informatie op te halen bij diverse containerlocaties in Weert tijdens de lessen O&O. Ze brachten de plaatselijke problematiek in kaart en wisselden hun ervaringen en oplossingen uit met experts op het gebied van afval, communicatie en gedragsbeïnvloeding.

Op 24 juni mochten de vier beste groepjes hun ideeën presenteren aan een jury. Deze bestond uit wethouder Martijn van den Heuvel, Arthur Reuvers (directeur StoutGroep) en Jet Joris (NMC IJzeren Man). Gijs Buist, Mirthe Teeuwen, Janneau Mans en Rien Zoontjens wonnen met hun idee. Zij lieten zien dat het belangrijk is dat mensen op afstand kunnen zien of een container vol is. Als je eenmaal met je afvalzak naar de container bent gelopen, ben je namelijk snel geneigd om deze ernaast te zetten in plaats van weer mee naar huis te nemen. Ook denken mensen vaak dat de container vol zit als er een afvalzak naast staat, terwijl dit lang niet altijd zo is. De gemeente heeft deze leerlingen uitgenodigd om op een later moment verder te praten over hoe de oplossing in de praktijk kan worden gebracht.

Bron: www.weertdegekste.nl

Philips van Horne

Samen creatief!