Nieuws

Philips van Horne Weert wordt gerevitaliseerd

3 juli 2017
Terug

Aangezien deze opdracht onder het principe ‘design and build’ is verstrekt, heeft de aannemer twee proeflokalen ingericht. De lokalen zijn voorzien van een luchtbehandelingssysteem, zodat de docent de temperatuur en indirect de CO2 naar eigen behoefte kan regelen. Na de evaluatie zijn op de tweede etage alle lokalen conform wens gerevitaliseerd en begin maart zijn deze officieel in gebruik genomen. De aanwezige toiletgroepen worden gefaseerd gemoderniseerd.

In de kerstvakantie is het aanwezige asbestplafond in de aula gesaneerd en is gestart met het plaatsen van de vliesgevel aan de Herenstraat, zodat de Philips van Horne een moderne nieuwe ingang krijgt. Alle gevels worden bovendien voorzien met dubbel glas en kantelramen, zodat natuurlijke ventilatie altijd mogelijk is. Voorts worden er ook screens geplaatst zodat direct zonlicht het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen niet belemmert.

Alle werkzaamheden zijn in goed overleg gepland en leveren nagenoeg geen hinder op voor het dagelijkse onderwijsproces. Het grove sloopwerk e.d. wordt namelijk alleen in de vakantieperiodes uitgevoerd. Gefaseerd komt elke bouwlaag aan de beurt en de intentie is om bij de start van schooljaar 2017-2018 het vernieuwde Philips van Horne te kunnen heropenen. Uiteraard wordt daarbij ook gezorgd voor een nieuw, verfrissend logo en bijpassende huisstijl. Ook daarvoor zijn de eerste stappen gezet.

Voor de revitalisatie:

revitalisatie_4_voor.jpg

Na de revitalisatie:

Philips van Horne

Samen creatief!