Nieuws

Philips van Horne Terugkomdag op 13 mei 2022

11 april 2022
Terug

Aan de leerlingen van Havo-3, Havo-4 en Havo-5
Aan de ouders van deze leerlingen

Beste leerling, geachte ouders,

"Want het gaat om jouw toekomst!"

Langzamerhand ga je een keuze maken voor je vervolgopleiding. Maar wist je dat meer dan de helft van de eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen de studie beëindigt of overstapt tijdens dat eerste jaar? In veel gevallen had het maken van de verkeerde keuze voorkomen kunnen worden, als studenten zich beter hadden geïnformeerd over de aard en de inhoud van die studie.

Terugkomdag.png

Om jou te helpen bij het maken van de juiste keuze organiseert de Philips van Horne elk jaar een zogenoemde terugkomdag. 

Voor deze dag – of beter gezegd avond – nodigen wij oud-leerlingen van onze school uit om jullie te vertellen over hun ervaringen op hogeschool of andere opleiding. Zowel eerste- als tweedejaarsstudenten van zoveel mogelijk uiteenlopende studies en studierichtingen zijn die avond vertegenwoordigd.

Je kunt bij hen terecht met al je vragen over een bepaalde studie en over het studeren in het algemeen. Denk daarbij aan vragen als:

·         Hoe zwaar is de studie?
·         Hoe is de sfeer op de nieuwe opleiding?
·         In hoeverre is er (goede) begeleiding?
·         Zijn er aansluitingsproblemen wat betreft leerstof?
·         Wat moet je allemaal kunnen en kennen om aan de studie te beginnen?
·         Is er een toelatingsprocedure en zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?
·         Hoe is het om op kamers te wonen of om op en neer te reizen?
·         Hoe zit het met de studiebeurs?

Noteer dus in je agenda: 13 mei 2022 van 18.30 uur tot 20.30 uur: Terugkomdag! 

In de week van 13 mei laten wij weten welke opleidingen/studies er aanwezig zijn op de terugkomdag. Als ouders bent u ook van harte uitgenodigd om samen met uw zoon/dochter met onze oud-leerlingen in gesprek te gaan. Het is verstandig om hier, vooraf, thuis over te praten, omdat ouders vaak andere vragen stellen dan leerlingen. Deze combinatie van vragen kan leiden tot goede informatie op basis waarvan een studiekeuze gemaakt kan worden.

Het zal duidelijk zijn dat je op deze avond nuttige informatie krijgt die je waarschijnlijk niet krijgt tijdens open dagen of meeloopdagen

Werkgroep Terugkomdag Oud-leerlingen

Philips van Horne

Samen creatief!