Nieuws

Philips van Horne draagt het Technasium predicaat!

28 januari 2015
Terug

De studenten van de TU/Eindhoven verzorgden een inspirerende presentatie waarin de overeenkomsten tussen de werkwijze van het Solar Challenge Team en de O&O-lessen duidelijk naar voren kwamen.

Vanaf nu behoort de Philips van Horne SG officieel tot één van de 83 technasia in Nederland en biedt hiermee als school voor de leerlingen een hele belangrijke bètapijler aan. Onze school bevindt zich in een uitzonderlijke positie aangezien de stichting Technasium, vanwege de snelle groei van het aantal technasia én behoud van kwaliteit, heeft besloten een stop in te lassen.

 

Philips van Horne

Samen creatief!