Nieuws

Oudercommissie Philips van Horne

12 juni 2020
Terug

Oudercommissie 2020-2021

Taken oudercommissie

  • Wij komen op voor de belangen van de ouders en leerlingen en stimuleren de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met de school ten behoeve van het onderwijs voor onze kinderen.
  • Wij vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie.
  • De oudercommissie denkt desgewenst mee met de medezeggenschapsraad over diverse onderwerpen die in de MR-vergaderingen worden behandeld en kan zelf ook onderwerpen aandragen.
  • De oudercommissie is bedoeld voor algemene zaken waar leerlingen en/of ouders mee te maken krijgen. De invulling wordt in overleg met school vormgegeven.
  • Daarnaast organiseren wij een of twee keer per jaar thema-avonden.

Oproep

Om als oudercommissie goed te kunnen functioneren hebben we de input van u als ouder/verzorger hard nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als oudercommissie mee vooruit kunnen? Laat het ons weten!
Want wij zijn van mening dat:

“ Een goede samenwerking tussen ouders en school de vorming en de ontwikkeling van leerlingen bevordert en tevens een positieve uitwerking heeft op de studieresultaten van de leerlingen. “

Aanmelden

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die onze groep komen versterken. Bij deze nodigen we u van harte uit om zitting te nemen in de oudercommissie. 
We zouden het fijn vinden als vooral de ouders/ verzorgers van leerjaar 1,2, en 3  zich aanmelden. Op dit moment zijn de ouders van leerjaar 4 en 5 al voldoende vertegenwoordigd.

Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met de voorzitter Gerard Kissen via het secretariaat ocphilipsvanhorne@gmail.com.

U bent natuurlijk ook van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen.
De vergaderingen vinden plaats in de avonduren meestal op de donderdag van 20.00 uur tot 21.30 uur, circa 6 keer per jaar.

Leden Oudercommissie: Gerard Kissen, Simone Keersmaekers, Desiree Drossaerts Jacqueline Pepels, Carmen Caris, Jolanda Pijnenburg, Anita Zaalburg, Louisa Wissink, Maudie Clement, Bernike Zwamborn

Philips van Horne

Samen creatief!