Nieuws

Oudercommissie

22 augustus 2019
Terug

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden vinden zij het namelijk belangrijk dat er een goede school staat. Een school waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren. De school wil daarom de deelname van  ouders stimuleren. Zij nodigt daarom ouders uit om zitting te nemen in de oudercommissie.

De Oudercommissie heeft tot doel de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking met de school ten behoeve van onderwijs, vorming en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Als ouder/verzorger van een leerling van de Philips van Horne kun je lid worden van de Oudercommissie.

De samenstelling van de Oudercommissie vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de leerling-verdeling binnen de school en bestaat uit maximaal 20 leden. De Oudercommissie denkt tevens mee met de medezeggenschapsraad (MR) over diverse onderwerpen die in de MR-vergaderingen behandeld worden. Daarnaast organiseert de Oudercommissie een of twee keer per jaar thema-avonden.
De vergaderingen van de Oudercommissie zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers.
Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen met Gerard Kissen, voorzitter oudercommissie (gerard@kissen.nl) en secretaresse Simone Keersmaekers via ocphilipsvanhorne@gmail.com.

Philips van Horne

Samen creatief!