Nieuws

Ouder- en leerling-tevredenheidsenquête

20 februari 2019
Terug

De Philips van Horne probeert het onderwijs continu te verbeteren. Om die reden vinden wij het belangrijk om over een groot aantal zaken die met school te maken hebben de mening van leerlingen en ouders te weten. Ieder jaar houden wij onder ouders en leerlingen een onderzoek om de tevredenheid te meten. Met de uitkomsten van deze onderzoeken maken wij plannen om het onderwijs op Philips van Horne nog beter te maken. We hopen daarom dat zoveel mogelijk ouders en leerlingen aan dit onderzoek mee willen werken.


E-mailadressen
Onlangs zijn de ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken uitgezet. De enquêtes zijn verstuurd naar alle e-mailadressen die in Magister bekend zijn. Mocht u geen enquête in uw mailbox ontvangen hebben, dan kan het zijn dat uw e-mailadres in Magister niet correct is. U kunt dit zelf checken en wijzigen. Helaas is het niet mogelijk de enquête alsnog te verzenden. Uiteraard kunt u er dan wel vanuit gaan geen toekomstige berichten vanuit Magister meer te missen.


Anoniem
Heeft u de enquête wel ontvangen, dan willen wij u vragen de vragenlijst met aandacht in te vullen. De uiterste datum om het onderzoek in te vullen is 31 maart 2019. Het invullen is geheel anoniem. Wij danken u voor de tijd en moeite!

Philips van Horne

Samen creatief!