Nieuws

Nieuwe Technologie & Technasium omgeving, Philips van Horne

21 maart 2018
Terug

Donderdag 29 maart a.s. worden de nieuwe Technologie & Technasium lokalen (F007, 8 en 9) na een korte plechtigheid officieel in gebruik genomen. De gerealiseerde inrichting is in schooljaar 2016-2017 door de leerlingen zelf ontworpen. 

Philips van Horne wil mavo en havo leerlingen kennis laten maken met de brede wereld van technologie en techniek. Naast een breed aanbod van exacte vakken kunnen leerlingen hun vakoverschrijdende talenten ontdekken binnen het Technologie programma (voor mavo leerlingen) en binnen het Onderzoek & Ontwerpen programma van het Technasium (voor havo leerlingen).

oeno.png

Leerlingen werken gedurende een aantal weken in een projectteam aan een concrete opdracht van een bedrijf of instelling. Leren samenwerken, plannen, organiseren en presenteren zijn belangrijke vaardigheden waar leerlingen aan werken. Het inhoudelijke resultaat wordt op verschillende manieren teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Medewerkers van bedrijven of instellingen, bijv. ouders, worden op deze manier betrokken bij het leerproces van de leerlingen terwijl omgekeerd leerlingen zich kunnen oriënteren op hun toekomstmogelijkheden binnen de technologie - en techniek wereld.

De opening zal tijdens de reguliere lesactiviteiten van het 5e u plaatsvinden. (13.05 uur)

Belangstellende leerlingen, ouders, collega’s en medewerkers van bedrijven en instellingen kunnen na 29 maart ook kennismaken met de nieuwe leeromgeving.

Stuur een bericht naar info@pvanhorne.nl en we helpen u graag.

Philips van Horne

Samen creatief!