Nieuws

Nieuwe leden gezocht voor de oudercommissie!

14 september 2022
Terug

De Philips van Horne is op zoek naar nieuwe leden die zich willen aansluiten bij de oudercommissie om zich in te zetten voor onze mooie school.

Rol en taken
In de oudercommissie bespreken we algemene zaken waar leerlingen en/of ouders mee te maken krijgen. We kijken mee, luisteren en brengen zaken naar voren die binnen school spelen. Wij fungeren als klankbord voor de schooldirectie. We organiseren themabijeenkomsten en zetten ons in bij schoolactiviteiten. De oudercommissie denkt met de MR (medezeggenschapsraad) mee en geeft de MR input en advies. De oudercommissie heeft geen wettelijke bevoegdheden. Alle leden van de commissie hebben daarnaast 1 of meer kinderen die leerling zijn van de Philips van Horne en zetten zich vrijwillig in als lid.

Interesse?
Je bent van harte welkom om vrijblijvend een overleg bij te wonen! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de oudercommissie. De vergaderingen, in aanwezigheid van de schooldirectie, vinden (gemiddeld) om de 6 weken plaats in de avonduren van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Wij kijken uit naar je komst!

Philips van Horne

Samen creatief!