Nieuws

Nieuw onderwijsconcept 'Koers'

18 februari 2016
Terug

LVO-Weert gaat per 1 augustus 2016 van start met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.


Koers

In de afgelopen maanden is een gedreven docententeam binnen LVO-Weert aan de slag gegaan met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons onderwijsaanbod nog verder ontwikkelen?’. Oftewel: ‘Hoe zou het onderwijs eruit zien als we het opnieuw vorm mochten geven?’ De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in het onderwijsconcept genaamd Koers.

Binnen Koers werken vakdocenten en leerlingen samen aan een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de kwaliteiten en interesses van de leerling. Daarbij is het van belang dat de leerling keuzemogelijkheden heeft. Gedurende zijn hele Koersloopbaan heeft een leerling dezelfde coach; deze is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van het leerproces en minder voor de vakinhoudelijke. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt en veel minder regulerend.

 
Groen licht

Op maandag 15 februari hebben de Medezeggenschapsraden groen licht gegeven om per 1 augustus 2016 met Koers te starten. Leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 beginnen op het voortgezet onderwijs, kunnen zich hiervoor aanmelden. Op maandag 7 en dinsdag 8 maart, de aanmeldavonden van LVO-Weert, kunnen ouders en leerlingen al aangeven dat ze hierin interesse hebben.


Voorlichtingsavond

Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders willen uiteraard een weloverwogen beslissing nemen. LVO-Weert organiseert daarom op maandag 14 maart om 19:00 uur een informatieavond hierover, in de F-kantine van de Philips van Horne. Na de voorlichtingsavond hebben zij nog tot 21 maart de tijd om zich definitief aan te melden.

Meer info? Bekijk onze nieuwe website www.koersweert.nl

Philips van Horne

Samen creatief!