Nieuws

Meesterproef show off Technasiumnetwerk Zuid Oost Nederland

16 april 2018
Terug

Technasiumleerlingen van netwerk Zuid Oost Nederland lieten donderdag 12 april hun beste projecten aan elkaar zien tijdens de meesterproef show off. De meesterproeffinale werd georganiseerd door de zeven technasia die samenwerken in het netwerk Zuid Oost Nederland. Het zijn Het College (Weert), Philips van Horne (Weert), het College Den Hulster (Venlo), Mondial College (Nijmgen), Lyceum Schondeln (Roermond), Raayland College (Venray) en het Bouwens van der Boijecollege (Panningen/voorbereidend jaar tot predicaat technasium).

Meesterproef

Binnen het Technasium volgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Daarin werken ze in teamverband voor een opdrachtgever uit de praktijk. Ze doen onderzoek of lossen met hun ontwerp uitdagende vraagstukken op. In het eindexamenjaar wordt dit vak afgesloten met de meesterproef. Leerlingen werken driekwart schooljaar aan een groot project, waarin ze kunnen laten zien wat ze waard zijn en waarin de brug wordt geslagen naar het Hoger Onderwijs.


Show off

Al enkele jaren werd er gesproken over het bekijken van elkaars meesterproeven. Maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat leerlingen hieraan mee doen? En waar ga je dan op letten? Begin schooljaar 2017-2018 bedachten de schoolleiders en technatoren van Technasiumnetwerk Zuid Oost Nederland dat ze zich dit schooljaar op drie punten wilden focussen. Eén daarvan was de kwaliteit van de meesterproef. Het Technasiumnetwerk Zuid Oost Nederland organiseerde daartoe een kennisdeling meesterproeven.

Op donderdag 12 april 2018 maakte het College Den Hulster plaats in de technasiumwerkplaats om deze kennisdeling te faciliteren. Eindexamenleerlingen uit HAVO-5 en VWO-6 presenteerden verdeeld over tien groepen hun eindresultaten aan de technatoren, schoolleiders en medeleerlingen. Een docent van de HAS Hogeschool was aanwezig om de aansluiting op het vervolgonderwijs te bekijken. De leerlingen ontvingen allemaal een certificaat van deelname en een presentje.

De kennisdeling is door de aanwezigen als zeer interessant ervaren en zal komend schooljaar in geëvalueerde en bijgestelde versie opnieuw plaats vinden.


Foto2.png

 Foto3.png

Philips van Horne

Samen creatief!