Nieuws

Leerlingcoaching – planning maken

3 maart 2020
Terug

De toetsweek staat weer bijna voor de deur en veel leerlingen zijn dan ook al begonnen met het leren. De ene persoon werkt graag met een planner (een lege planner vind je hier) en de andere stippelt het werk per dag uit. Soms met een mooie papieren/digitale planner, soms uit het hoofd.
Een planning in je hoofd hebben brengt wel het risico met zich mee dat je het overzicht verliest en zaken niet afkrijgt. Maar hoe maak je nu een goede planning?

Klik hier voor een lege planner.

Tip 1: Maak van een grote taak een deeltaak. De omschrijving “werken aan Engels” verander je naar “theorie present simple bestuderen en 3 opdrachten maken”. Door van te voren zo specifiek mogelijk je taak te omschrijven, is de opdracht veel dwingender en duidelijker. Als leerling ben je dan veel minder snel geneigd om het zogenaamde “makkelijke” gedeelte te leren of wat minder te leren dan de bedoeling was.

Tip 2: Geef een tijdsduur aan. Zorg dat je bij elke taak een inschatting maakt hoeveel tijd je nodig hebt om deze af te ronden. Door grenzen op te stellen, ben je ook sneller geneigd om de taak binnen het tijdspad af te krijgen en niet te treuzelen. Ben je overigens bang dat je telefoon je gaat afleiden maar wil je de tijd wel goed in de gaten houden, maak dan gebruik van een horloge of kookwekker.

Tip 3: Schakel tussen vakken en onderdelen. Zorg dat je op een dag aan meerdere vakken werkt en aan verschillende onderdelen. Dit betekent dat je op een dag b.v. werkt aan geschiedenis, Nederlands en wiskunde. Binnen deze vakken wissel je de onderdelen ook af, bijvoorbeeld bij Nederlands kijk je naar de grammatica en bij Engels naar de woordjes. Je hersenen zullen dit schakelen als heel zwaar beschouwen, doordat ze steeds naar een nieuw onderdeel moeten kijken. Echter het leerrendement is veel groter door deze extra inspanning.

Tip 4: Leerlingen geven vaak aan dat ze zich niet aan de planner houden. Dit komt omdat men vaak een taak veel te groot maakt. Op een enkele dag wilt men bijvoorbeeld 50 woorden uit het hoofd leren. Niet bepaald realistisch, dus al snel wordt de hele planner weggegooid. Plan dus realistisch. Ga niet teveel doen op 1 dag, maar verspreid het leerwerk over een langere periode.

Tip 5: Een planner is nooit perfect en kan altijd verbeterd worden. Tijdens het werken met de huidige planner gaan zaken goed en bepaalde zaken minder goed. We kunnen dit niet allemaal onthouden, dus schrijven we dit op onze planner. Deze planner bewaar je heel goed voor de volgende periode. Immers wanneer je weer een nieuwe planner gaat maken, dan wil je deze informatie weer meenemen om niet weer dezelfde fouten te maken of om juist zaken weer te doen die heel goed gingen.

Philips van Horne

Samen creatief!