Nieuws

Leerlingcoaching – 7 studietips wiskunde (bovenbouw)

12 maart 2019
Terug
  • Maak het opgegeven huiswerk, kijk de opgaven nauwkeurig (zorg dat je weet hoe je wiskundedocent wilt dat je een opgave uitwerkt) en verbeter met een opvallende kleur.
  • Ter voorbereiding op de toetsweek : bekijk nog eens alle A-opgaven uit de verschillende hoofdstukken en de opgaven die je met een opvallende kleur hebt verbeterd. Maak daarnaast een selectie van de gemengde opgaven die achterin het boek staan.
  • Maak gebruik van de ELO Moodle: hier heb je gratis toegang tot allerlei materiaal, waaronder uitlegvideo’s, uitwerkingen van opgaven, powerpoint presentaties van sommige opgaven en de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het beschikbare forum.
  • Bedenk je vooraf of je bij aanvang van de toets alle rekenregels op je proefwerkpapier schrijft. Uiteraard mag je geen spiekbriefje gebruiken om deze regels op je proefwerkpapier te zetten.
  • Vraag aan je docent of je de opgaven in een zelfgekozen volgorde mag maken. Maak bij voorkeur eerst de opgaven die je meest eenvoudig vind, en maak de moeilijkste opgaven als laatste.
  • Als je merkt dat je bij wiskundetoetsen (vaak) te weinig hebt, maak dan eens vragen op tijd. Dus zet je timer op 1, 2 of 3 minuten en probeer een bepaalde opgave binnen de gestelde tijd te maken. Vraag aan je docent binnen welke tijd je een bepaalde opgave opgelost moet kunnen krijgen.
  • Na de bespreking van de toets maak dan een lijstje met aandachtspunten (onderdelen die niet of minder gingen tijdens de toets, maar vergeet ook niet de onderdelen die juist goed gingen). Dit is het startpunt voor de nieuwe periode.

Philips van Horne

Samen creatief!