Nieuws

Landelijke staking 15 maart 2019

21 februari 2019
Terug

Geachte ouders/verzorgers, 

Vakbonden AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden in de week van 11 maart aanstaande een actieweek voor meer investeringen in het gehele onderwijs. Deze week willen zij afsluiten met een landelijke staking op vrijdag 15 maart 2019. Docenten uit primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn opgeroepen om te staken. Onderwijsvakbond CNV doet niet mee.

We hebben personeel gevraagd om aan te geven of zij gebruik willen maken van hun recht op staking.

We bepalen in de week van 11 maart wat de gevolgen zijn voor de leerlingen.

Ons streven is om het onderwijsproces zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden, maar het mag duidelijk zijn dat dit lastig wordt als veel docenten die dag niet op school aanwezig zijn.

Ondanks dat we nu op dit moment nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen leek het ons toch goed om u hierover alvast te informeren.

Als er nog vragen mochten zijn dan horen we dat graag.

Namens de directies van LVO Weert,

John Hausmans
Voorzitter Centrale Directie LVO Weert/Cranendonck 

Philips van Horne

Samen creatief!