Nieuws

Internationaal bezoek

8 maart 2018
Terug

In het kader van het internationale profielwerkstuk bezoeken leerlingen uit Kaunas (Litouwen), Fonsorbes (Frankrijk), Schlanders (Süd Tirol) en Linköping (Zweden) in de week van 12 t/m 16 maart Het College en de Philips van Horne met als doel het maken van hun profielwerkstuk of het uitvoeren van het Talenpracticum. Dit zijn opdrachten voor leerlingen in de (voor)laatste klas van de bovenbouw van HAVO en VWO en kunnen dienen als uithangbord voor vervolgopleidingen.

Tegenbezoek

Eind 2017 brachten 92 leerlingen en 9 begeleiders van Het College en de Philips van Horne al een bezoek aan deze landen voor het verzamelen van bronnenmateriaal. Daarnaast leerden ze elkaars werelden beter kennen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Onze leerlingen begeleiden de buitenlandse leerlingen en fungeren als gastgezinnen.


Internationaal profielwerkstuk

Voor de leerlingen uit het buitenland is het een prachtige ervaring om Nederland te leren kennen. Sommigen zijn veel sneeuw gewend, hoog in de bergen of in het noorden en oosten van Europa. Gaandeweg de week zullen ze meer verschillen gaan zien. Kleine verschillen, grote verschillen. Heel belangrijk om dat mee te maken. Het is naast het onderzoek doen één van de voordelen van het uitwisselen. Om elkaars werelden te leren kennen, hier hun onderzoek te doen en zich te kunnen voorbereidingen op een eventuele studie in het buitenland.

 
Leerzame ervaring

We hopen dat het voor de leerlingen en de docenten een mooie week wordt om met plezier op terug te kunnen kijken. Volgend jaar gaan we ermee zeker door: het profielwerkstuk/talenpracticum in het buitenland beleven is een prachtige, maar vooral ook leerzame activiteit voor de leerlingen uit Europa. En niet alleen met de scholen van nu, maar voor volgend jaar ook in een samenwerkingsverband met de Universiteiten van Aken, Tilburg, Eindhoven en Maastricht.

Philips van Horne

Samen creatief!