Nieuws

Inschrijven voor herkansingen Mavo 4.

5 maart 2018
Terug

Op deze dag kun je dus proberen om het cijfer voor één vak op te halen.

Inschrijven.

•  In week 10 (maandag 5 t/m vrijdag 9 maart) kunnen leerlingen zich inschrijven.

•  Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier: Deze zijn in de mentorles uitgedeeld. Mocht je hem niet hebben gekregen, klik dan hier.

•  Leerlingen kunnen op het formulier maximaal 1 vak kiezen om te herkansen.

•  Indien een leerling niet wilt herkansen, kan dit op het formulier worden noteren.

•  Voor alle vakken waarvoor geen herkansing wordt gekozen, wordt automatisch in week 14 het vervangingscijfer toegepast.

• Vergeet niet om dyslexie en/of audio/visuele hulp aan te kruisen (alleen indien van toepassing)

•  Formulieren dienen vrijdag 10 maart voor 15:30 uur worden ingeleverd bij de mavo-balie. (Er wordt een inleverbus klaargezet; hier kunnen de formulieren worden ingeleverd).

Formulieren die dan niet zijn ingeleverd, zullen niet mee worden genomen in de planning. 

Toetsrooster: 

•  Het rooster van de herkansingen zal worden gepubliceerd in week 12 (maandag 19 t/m 23 maart).

•  Roosters worden door mentoren richting leerlingen gecommuniceerd.

Philips van Horne

Samen creatief!