Nieuws

Inleveren kluissleutel

2 mei 2019
Terug

Willen alle schoolverlaters de kluissleutel, gelijktijdig met de boeken, inleveren bij Peter Niellissen.

Wanneer blijkt dat de sleutel niet is ingeleverd, zijn we genoodzaakt om € 10,00 in rekening te brengen voor een nieuw slot.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Marcel van Berlo
Hoofd civiele dienst

Philips van Horne

Samen creatief!