Nieuws

Informatie m.b.t. stakingsdagen

28 januari 2020
Terug

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 vindt er weer een landelijke staking in het onderwijs plaats. Een aantal collegae heeft aangegeven hieraan deel te nemen. De roosterplanner heeft geprobeerd de roosters zoveel als mogelijk aan te passen. Het is echter niet te voorkomen dat er voor een aantal klassen (zeer) veel uitval ontstaat. Dit zal in deze klassen leiden tot een (zeer) korte lesdag en in een beperkt aantal gevallen tot een volledige lesvrije dag.
Wij willen u en uw zoon/dochter verzoeken het dagrooster goed in de gaten te houden zodat u tijdig op de hoogte bent van uitvallende lessen.

Philips van Horne

Samen creatief!