Nieuws

Het diplomaregister

18 juni 2021
Terug

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden. Onze school levert de examenresultaten en de resultaten van de herexamens aan het Ministerie. Onze examenkandidaten kunnen vervolgens na hun examen vanuit het register een digitaal uittreksel van hun diplomagegevens downloaden. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als het diploma. Het kan gebruikt worden bij verlies of diefstal, maar ook bij de aanmelding voor een vervolgopleiding.

Wil je meer informatie over het diplomaregister? Ga naar diplomaregister.nl.

Philips van Horne

Samen creatief!