Nieuws

Heropening Philips van Horne m.i.v. maandag 10 januari a.s.

4 januari 2022
Terug

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de
Philips van Horne


Weert, 4 januari 2022


Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Op de eerste plaats wil ik u als ouder(s)/verzorger(s) en jou als leerling veel geluk en liefde, een goede gezondheid en alle goeds toewensen bij de start van dit nieuwe jaar. Daarnaast informeer ik u/jou via deze brief over de maatregelen die gelden voor het voortgezet onderwijs (VO) m.i.v. maandag 10 januari a.s. Demissionair minister Slob kondigde gistermiddag aan dat de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs m.i.v. maandag 10 januari weer volledig voor alle leerlingen open gaan. Daarover ben ik, en met mij de collegae, zeer verheugd. Tijdens de ingelaste persconferentie heb ik nog zitten wachten op mogelijke restricties, maar die werden niet afgekondigd. Behoudens de reeds als “basismaatregelen” langer geldende regels verandert er dus niets. Hieronder som ik nogmaals de
basisregels op die in elk geval gelden tot en met vrijdag 14 januari a.s. U/jij kunt deze ook nog nalezen op de website van de rijksoverheid.

Welke coronamaatregelen zijn van toepassing?
Voor het voortgezet onderwijs veranderen de maatregelen niet. De mondkapjesplicht op school blijft gelden. Dit betekent dat je je mondkapje draagt als je je door de school beweegt. Als je op je plek zit in de klas, mag het mondkapje weer af. Geef iemand ruimte als hij/zij erom vraagt.
Op school gelden de basisregels voor de hygiëne:
- was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
- hoest en nies in je elleboog;
- schud geen handen;
- voldoende ventilatie;
- blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD ook als je gevaccineerd bent.

Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
Het advies van de overheid over zelftesten blijft van toepassing. Leerlingen en medewerkers wordt gevraagd om twee keer per week preventief een zelftest doen. De zelftesten kun je ophalen bij de Rode Balie of bij het Front-Office. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. We benadrukken nogmaals dat je bij klachten thuis moet blijven en een test bij de GGD laat doen, ook als je gevaccineerd bent. Is iemand uit je gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet je in quarantaine, ook als je gevaccineerd bent. Wanneer je thuis moet blijven kun je goed lezen in de beslisboom 12+ van het RIVM, BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland.

Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de GGD. Dit kan betekenen dat er een klas of meerdere klassen een periode thuis in quarantaine moet(en). Dit communiceren wij via een bericht in Somtoday.

Hoe verder?
Alle lesgerelateerde activiteiten hebben prioriteit. Voor de niet-lesgerelateerde activiteiten zoals ouderavonden, informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, vergaderingen, etc. vinden we een andere datum of vorm (online). Hierover volgt dan nader bericht.

Het kabinet neemt op vrijdag 14 januari 2022 een nieuwe beslissing over de maatregelen. Ook dan volgt er eventueel weer communicatie over aanpassingen in de regels, als die er zijn, voor onze leerlingen en school.

Lesuitval
Doordat de quarantaineregels nog steeds gelden en deze qua aantal dagen quarantaine ruim zijn, kan dit betekenen dat er lesuitval plaatsvindt. Iedere leerling maar ook elk personeelslid met milde klachten, die mogelijk wijzen op een coronabesmetting, gevaccineerd of niet, moet in principe 10 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden bij de GGD en bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Dat betekent dat er de komende tijd zowel meer leerlingen als docenten thuis in quarantaine kunnen komen te zitten.

Wat als je als leerling met een besmetting en/of quarantaine te maken krijgt?
De docenten hebben in de klaslokalen de webcam aan staan. Er wordt geen online les verzorgt, maar doordat de camera en microfoon aanstaan, kun je de les toch op afstand enigszins volgen. Je lessen staan in Teams gereed, de docent heeft je daarvoor een uitnodiging gestuurd.

Wat als je als ouder te maken krijgt met een kind met klachten, een besmetting en/of quarantaine van je kind?
Ik vraag u vriendelijk doch dringend uw kind dan via de normale wijze via het Front-Office ’s ochtends afwezig te melden. Ik verzoek u uw kind niet naar school te sturen indien er sprake is van klachten die wijzen op een mogelijke coronabesmetting. Laat uw kind een zelftest doen en laat hem/haar testen bij de GGD indien nodig.

Monitoring besmettingen
We continueren de monitoring van het aantal besmettingen op school. Indien het percentage afwezige docenten te veel oploopt dan komt het fysieke onderwijsproces in het gedrang. Zo kunnen we tijdig bijsturen en processen in gang zetten die ervoor zorgen dat we klaar zijn voor wat komen gaat. Zoals ik al bij het kopje “Lesuitval” heb aangegeven kan er een moment komen dat we dan toch noodgedwongen moeten overschakelen op online onderwijs.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de mentor of een van de directieleden Leerlingbegeleiding/-zorg, dhr. G. Sonderkamp (leerjaar 1 en 2) of mevr. M. Kneepkens (leerjaar 3 t/m 5).

Voor nu wens ik u/jou nog een fijne voortzetting van de kerstvakantie en verheugen wij ons nu al op maandag a.s.

Met hartelijke groet,

P.P.H. Truijen
Locatiedirecteur Philips van Horne

Philips van Horne

Samen creatief!