Nieuws

HERINNERING: Voortgang huisvesting en uitnodiging focusgroepen

14 juni 2018
Terug

Via deze weg willen we jullie een update geven omtrent het huisvestingsplan voor de scholen binnen LVO Weert/Cranendonck. Het voornemen is om het hoofdgebouw van Het Kwadrant terug te geven aan de gemeente. De veranderingen zullen plaatsvinden met ingang van schooljaar 2020-2021. 

De belangrijkste reden voor het nieuwe huisvestingsplan is een dalend leerlingenaantal over de komende jaren. Logischerwijs heeft dat gevolgen voor het budget dat LVO tot zijn beschikking heeft. Het nieuwe huisvestingsplan voorkomt dat we veel geld zouden moeten investeren in het up-to-date maken van het hoofdgebouw van Het Kwadrant en dat we minder personeel hoeven in te zetten (zoals directie, receptioniste en management ondersteuning). Overigens een besparing die voor geheel LVO Weert geldt en niet alleen voor Het Kwadrant. 

Uitgangspunten van het nieuwe huisvestingsplan zijn:

  • We willen geen grote en grootse herschikking van het onderwijs, zoals een aantal jaren geleden het geval is geweest. Dat betekent dat we sturen op zo weinig mogelijk personele en leerlingen verschuivingen, mede ter voorkoming van onrust.
  • Onderbouw en bovenbouw dienen bij elkaar te blijven, mede omdat leerlingen dan ook eigenaarschap met een locatie kunnen ontwikkelen. De ervaringen met een splitsing van de onderbouw en bovenbouw in het vmbo, in het verleden binnen Weert, waren niet positief. Dat betekent dat we deze groepen niet splitsen en de niveaugroepen bij elkaar houden.
  • We willen tevens graag dat Basis – Kader bij elkaar blijven.
  • Verder is de wens aangegeven dat TTO vwo en havo bij voorkeur in het zelfde gebouw wordt vormgegeven.

Vervolg:

Zoals jullie weten zijn we in februari van dit jaar gestart met de voorbereidingen voor een huisvestingsplan. Studio Ni/PUUR uit Roermond heeft een aantal workshops georganiseerd en er heeft een sessie met de directies plaatsgevonden. De uitkomsten van deze workshops en sessie willen we graag bespreken met de medewerkers, ouders en leerlingen in de focusgroepen (ook wel groepsdiscussies genaamd).
We zoeken nog steeds mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan de focusgroepen.
Graag willen we inzicht krijgen in de wensen en zorgen die bij jullie leven. Belangrijk hierbij is dat er per focusgroep maximaal 9 deelnemers zijn. 

De nieuwe data voor de focusgroepen

  • Ouders – woensdag 27 juni van 18.30 – 20.30 uur
  • Leerlingen - vrijdag 29 juni van 10.00 – 12.00 uur
  • Medewerkers – vrijdag 29 juni van 12.30 – 14.30 uur

De locatie is Het College, 1e verdieping ruimte 1.04. 

De mensen die zich al eerder hebben aangemeld voor de focusgroepen worden opnieuw en separaat uitgenodigd via mail. Verder kunnen overige genodigden zich alsnog via deze link aanmelden. We ontvangen je aanmelding graag vóór woensdag 20 juni a.s.

In de zomervakantie schrijven we, mede aan de hand van de opbrengsten en adviezen van deze focusgroepen een concept huisvestingsplan met één of twee scenario’s. Direct na de zomervakantie bieden we dat aan, aan de MR-en (Clusterraad) en kan iedereen daar kennis van nemen.

Directies LVO Weert

Philips van Horne

Samen creatief!