Nieuws

HBO-infoavond

2 november 2020
Terug

Op donderdag 12 november gaat de online HBO-infoavond van start. Deze is gericht op de leerlingen van Havo 5. De infoavond stond afgelopen schooljaar al op de planning, maar is door de aangepaste Corona maatregelen komen te vervallen. Vandaar dat deze nu online wordt georganiseerd.

Het is niet verplicht voor leerlingen om aan de HBO-infoavond deel te nemen. Wel is extra informatie over de opleidingen altijd fijn meegenomen en merken we dat hier ook behoefte aan is. Uit gesprekken met havo-5 leerlingen blijkt nog vaak dat de studiekeuze nog niet met zekerheid vast staat.

De infoavond wordt in samenwerking met Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd, HAS Hogescholen en TIO Hogescholen georganiseerd. Tijdens deze avond krijgen de leerlingen informatie over verschillende HBO-domeinen die door deze 4 scholen worden aangeboden.

De leerlingen kunnen zich inschrijven voor minimaal 1 en maximaal 3 voorlichtingen. De scholen verzorgen per domein een voorlichting van maximaal 30 minuten.

De rondetijden zijn als volgt: 
Ronde (voorlichting) 1:                19.00 – 19.30 uur
Ronde (voorlichting) 2:                19.40 – 20.10 uur
Ronde (voorlichting) 3:                20.20 – 20.50 uur

Het inschrijven voor de infoavond is al mogelijk op de site: https://www.philipsinfoavond.nl/

Aanmelden kan tot 7 november 2020.

De inloginstructie vindt u hier.

Philips van Horne

Samen creatief!