Nieuws

Gouden schoolkantine Schaal 2018

22 januari 2018
Terug

Na het behalen van de Gouden Schoolkantine Schaal 2017 in november 2017, hebben Het College, Het Kwadrant en de Philips van Horne nu ook de Gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Met de Schaal kunnen de scholen laten zien dat hun schoolkantine gezond is ingericht. De kantines presenteren gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.


Gezonde producten

Daarmee komen de scholen tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.


Voorwaarden 

Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De scholen hebben deze aanpak in het beleid verankerd. Zij hebben hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

 

Philips van Horne

Samen creatief!