Nieuws

Geslaagden 2022!

15 juni 2022
Terug

Donderdag 9 juni jl. hebben de eindexamenkandidaten van de Philips van Horne de uitslag van het Centraal Examen gekregen! Een spannende dag voor de meesten, maar wel met een goed resultaat! Op dit moment hebben 293 leerlingen een volledig examen gemaakt. Hiervan zijn 262 leerlingen geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

De overige leerlingen maken een goede kans om in het tweede of derde tijdvak te slagen.

De eindexamens kunnen dit jaar gespreid worden. De leerlingen die daarvoor hebben gekozen, maken nog examens tijdens het tweede tijdvak van 13 tot en met 24 juni. Wij wensen alle leerlingen die nog een examen moeten maken of herkansen heel veel succes!

De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 1 juli.

Philips van Horne

Samen creatief!