Nieuws

Deelname tevredenheidsonderzoek

7 april 2020
Terug

Naast de Corona-berichtgevingen vragen we aandacht voor het volgende: Het jaarlijkse leerling- en oudertevredenheidsonderzoek vindt weer plaats. De leerlingen hebben hiertoe allemaal een uitnodiging via de schoolmail gekregen om dit onderzoek in te vullen, ouders via de privé mail. Deze week ontvangen ouders en leerlingen hiervoor een herinnering, het aantal mensen dat het onderzoek heeft ingevuld ligt namelijk nog wat lager dan gewenst.

Zoals bekend zijn wij erg benieuwd naar hoe tevreden iedereen is met het onderwijs dat aangeboden wordt. Door het invullen van dit onderzoek help je ons om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te verbeteren. Wij stellen het erg op prijs als iedereen de tijd neemt om dit onderzoek in te vullen. We willen daarbij benadrukken dat het onderzoek gaat het over het reguliere onderwijs, niet over het aangepaste onderwijs waar we nu aan werken.

Het kan zijn dat ouders meerdere uitnodigingen krijgen om een onderzoek in te vullen. Per kind wordt er 1 enquête uitgezet. Volgen meerdere kinderen uit een gezin onderwijs op onze school, dan krijgen de ouders meerdere enquêtes. In de meeste gevallen is het invullen van 1 enquête voldoende. Ouders met kinderen in de eindexamenklassen (VMBO 4 en HAVO 5) krijgen andere vragen in de enquête. Ouders met meerdere kinderen op school waarvan één examenleerling moeten dus beide enquêtes invullen.
Vragen over de enquête mogen worden gestuurd aan dhr. van Grootel 

Philips van Horne

Samen creatief!