Nieuws

Deelname tevredenheidsonderzoek

10 maart 2020
Terug

Het jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek vindt weer plaats. De leerlingen hebben allemaal een uitnodiging via de schoolmail gekregen om dit onderzoek in te vullen, ouders via de privé mail.
Zoals bekend zijn wij erg benieuwd naar hoe tevreden iedereen is met het onderwijs dat aangeboden wordt. Wij stellen het erg op prijs als iedereen de tijd neemt om dit onderzoek in te vullen.
Door het invullen van dit onderzoek help je ons om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te verbeteren.

Het kan zijn dat ouders meerdere uitnodigingen krijgen om een onderzoek in te vullen. Per kind wordt er 1 enquête uitgezet. Volgen meerdere kinderen uit een gezin onderwijs op onze school, dan krijgen de ouders meerdere enquêtes. In de meeste gevallen is het invullen van 1 enquête voldoende. Ouders met kinderen in de eindexamenklassen (VMBO 4 en HAVO 5) krijgen andere vragen in de enquête. Ouders met meerdere kinderen op school waarvan één examenleerling moeten dus beide enquêtes invullen.
Vragen over de enquête mogen worden gestuurd aan Remco van Grootel

Philips van Horne

Samen creatief!