Nieuws

Bericht m.b.t. ziekmeldingen

15 maart 2020
Terug

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Gezien de hoeveelheid ziekmeldingen die binnenkomen, is het voor onze verzuimbalie niet haalbaar om deze meldingen telefonisch af te handelen voor 09.00 uur.
U kunt daarom tijdelijk gebruik maken van email om de ziekmelding door te geven.

Het emailadres hiervoor is: absentie@lvo-weert.nl

Indien u via email gebruik maakt om uw zoon/dochter ziek te melden, vragen wij u deze telefonisch te bevestigen tussen 11.00 en 14.00 uur.

Philips van Horne

Samen creatief!