Nieuws

Bereikbaarheid Centrum voor Jeugd en Gezin

30 maart 2020
Terug

In verband met het corona virus heeft de rijksoverheid verscherpte maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft daarom de keuze gemaakt om de kantoren fysiek te sluiten, maar blijft telefonisch en via mail bereikbaar. Inloopspreekuren en geplande activiteiten zullen niet doorgaan. Er wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk gezocht naar een digitaal alternatief waar mogelijk.


Let op mekaar

Het zijn uitdagende dagen voor ons allemaal. Laten we met zijn allen een beetje extra op elkaar letten. Wanneer je merkt dat een (kwetsbaar) gezin moeite heeft om het hoofd boven water te houden, hetzij door ontbreken van (financiële) middelen of door oplopende spanningen. Leg dan vooral contact met de aan jullie school gekoppelde Jeugd en Gezinswerker. Samen kunnen we kijken wat we voor een kind en het gezin kunnen betekenen. Zo zijn er bijvoorbeeld noodfondsen waar we een aanvraag kunnen doen maar ook op ander gebied is er echt wel het een en ander mogelijk.

Heb je vragen, schroom niet om contact op te nemen. Het CJG is tevens bereikbaar via de website www.cjgml.nl en op Facebook (kan ook via chat). Mocht je een vraag hebben, kun je dus ook terecht bij de Jeugd en Gezinswerker die verbonden is aan jullie school.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg
Tel. 088-4388300
info@cjgml.nl
www.cjgml.nl


Tip van de maand

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt maandelijks een tip van de maand aan. Het onderwerp is deze keer 'lezen'. Tevens treft u hier enkele extra tips aan in verband met het Coronavirus.

Philips van Horne

Samen creatief!