Nieuws

Afronding project SparkTech Lab

28 januari 2015
Terug

De leerlingen onderzochten allerlei soorten aandrijvingen. Op school was er iedere week twee uur onderzoek naar de velerlei mogelijkheden van aandrijvingen als theorie. Op het Spark Tech Lab in Weert werd de theorie in drie uur onderbouwd in (voertuig)objecten voor de praktijk. De grote afsluiter was een beoordeling aan de hand van een presentatie van de aandrijvingen op schaal. Naast het ingeleverde onderzoeksverslag werden hier punten gescoord op innovatie, functie, design en uitvoerbaarheid.

Het unieke aan dit project was dat de Philips van Horne-leerlingen uit H2F samenwerkten met de basisschoolleerlingen van OBS de Graswinkel. Dit leidde niet alleen tot een overdracht van praktische vaardigheden, maar ook de bètakennis tot reëel mogelijkheden voor deze praktijk.

Philips van Horne

Samen creatief!