Nieuws

Afname tevredenheidsonderzoeken

20 mei 2021
Terug

De jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken vinden weer plaats. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zullen allemaal uiterlijk dinsdag 1 juni 2021 een uitnodiging ontvangen via de (school-)mail om dit onderzoek in te vullen.

Wij zijn erg benieuwd naar hoe tevreden iedereen is met de kwaliteit van ons onderwijs, de begeleiding en de sfeer in school. Wij stellen het erg op prijs als eenieder de tijd neemt om dit onderzoek in te vullen.

Door het invullen van dit onderzoek helpt u mee om de kwaliteit van het onderwijs op de Philips van Horne te meten en te verbeteren. De deadline voor het invullen van het onderzoek is zondag 20 juni 2021. De leerlingen uit de examenklassen en de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de examenklassen hebben al een uitnodiging ontvangen op woensdag 12 mei 2021. De deadline voor deze groep is zondag 6 juni 2021.

Het kan dus zijn dat u als ouder(s)/verzorger(s) meerdere uitnodigingen krijgt om een onderzoek in te vullen. Per kind wordt er 1 enquête uitgezet. Volgen meerdere kinderen uit een gezin onderwijs op onze school, dan krijgen de ouder(s)/verzorger(s) meerdere enquêtes. In de meeste gevallen is het invullen van 1 enquête voldoende. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de eindexamenklassen (VMBO 4 en HAVO 5) krijgen andere vragen in de enquête. Ouder(s)/verzorger(s) met meerdere kinderen op school waarvan één examenleerling, verzoeken wij om beide enquêtes in te vullen.

Vragen over de enquête mogen worden gesteld aan onze kwaliteitszorgmedewerker Lucette van Duijn

Philips van Horne

Samen creatief!