Nieuws

Aanpassing pauze tussen het 6e en 7e lesuur

29 oktober 2019
Terug

In het huidige rooster hebben de leerlingen uit de onderbouw (mavo 1 en 2, mavo-havo 1 en 2 en havo 1 t/m 3) tussen het 6e en 7e lesuur een pauze van 15 minuten. Zowel leerlingen als docenten hebben aangegeven dat deze pauze niet nodig is.

We hebben daarom dan ook besloten om de pauze tussen het 6e en 7e lesuur af te schaffen. Dit houdt in dat het 7e lesuur vanaf maandag 4 november 2019 om 15.00 uur start i.p.v. om 15.10 uur.


De lestijden per 4 november 2019 zijn:

Lestijden-onderbouw.jpg

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groeten,

Janneke Adema, Manno Schouten en Remco van Grootel, teamleiders onderbouw

Philips van Horne

Samen creatief!