Aanmelden sportoriëntatie HAVO-5 (maandag)

Op donderdag 24 en maandag 28 september gaan de keuzelessen LO voor HAVO-5 van start. Alle leerlingen van HAVO-5 dienen zich in te schrijven voor twee verschillende onderdelen; ieder blok één onderdeel.

Inschrijven kan vanaf donderdag 10 september 22:00 uur tot en met maandag 14 september 22:00 uur op deze pagina. Zorg ervoor dat je je voor de juiste dag inschrijft! Dit is de dag waarop jij volgens je eigen lesrooster LO hebt.

Let op:

  • VOL = VOL en tweemaal inschrijven voor hetzelfde onderdeel MAG NIET!
  • Bij niet-inschrijven word je door docenten bij een willekeurig onderdeel ingedeeld.
  • Na inschrijving worden er geen veranderingen meer aangebracht!
  • Het aanbod op maandag en donderdag is identiek.


De leerlingen hebben de keuze hebben uit twee verschillende sportblokken:

  • Blok 1: softbal - beachvolleybal – tennis – hockey – voetbal – frisbee – bewegen & muziek - bootcamp
  • Blok 2: softbal - beachvolleybal– tennis – hockey – voetbal – frisbee – bewegen & muziek - bootcamp


Het inschrijfformulier is gedurende de inschrijftermijn op deze pagina beschikbaar.

Philips van Horne

Samen creatief!