Aanmelden sportoriëntatie HAVO-5 (maandag)

Op woensdag 28 september en maandag 3 oktober gaan de keuzelessen LO voor HAVO-5 van start. Alle leerlingen van HAVO-5 dienen zich in te schrijven voor drie verschillende onderdelen; ieder blok één onderdeel.

Inschrijven kan vanaf donderdag 22 september 22:00 uur tot en met zondag 25 september 22:00 uur op deze pagina. Zorg ervoor dat je je voor de juiste dag inschrijft! Dit is de dag waarop jij volgens je eigen lesrooster LO hebt.

Let op:

  • VOL = VOL en tweemaal inschrijven voor hetzelfde onderdeel MAG NIET!
  • Bij niet-inschrijven word je door docenten bij een willekeurig onderdeel ingedeeld.
  • Na inschrijving worden er geen veranderingen meer aangebracht!


De leerlingen hebben de keuze hebben uit drie verschillende sportblokken:

  • Blok 1 (buiten): tennis - lacrosse - softbal - hockey - cricket - voetbal - dans
  • Blok 2 (binnen): boksen - basketbal - fitness - tafeltennis/badminton - bootcamp - duurloop - dans
  • Blok 3 (binnen): boksen - basketbal - fungames - tafeltennis/badminton - bootcamp - freerunning - dans


Het inschrijfformulier is gedurende de inschrijftermijn op deze pagina beschikbaar.

Philips van Horne

Samen creatief!