Voor groep 8

Zoek je een school met ruimte voor jouw talent? Kom dan naar de Philips van Horne. Hier sta jij centraal. We helpen je niet alleen bij het behalen van je diploma, maar leren je ook op een prettige manier zelfstandig te worden. We dagen je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een veilige school met een warme sfeer. Wij staan open voor ieders opvatting en overtuiging. Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo. Daarnaast biedt de school veel extra uitdagingen om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wij helpen jou bij je voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. Het accent in ons onderwijs ligt sterk op begeleiding, met veel aandacht voor individualiteit. Ons onderwijs krijgt vorm vanuit waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen.


Presentatie kennismaking nieuwe brugklassen 2020-2021

Klik hier voor de presentatie 'Kennismaking nieuwe brugklassen 2020-2021'.
Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, neem dan per mail contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Het e-mailadres van de mentor vindt u in de presentatie.

Voorlichtingactiviteiten

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2020-2021 diverse voorlichtingactiviteiten:


Open Huis

De scholen van LVO Weert organiseren ook dit jaar een Open Huis. Ditmaal wederom op vier avonden in de week van 2 t/m 5 november 2020.

Op dinsdag 3 november 2020 kunnen leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op de Philips van Horne en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er zal veel aandacht zijn voor de specifieke speerpunten van de school, zoals de Technologieroute, het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool.

Benieuwd naar de Philips van Horne? De promotiefilm op deze pagina geeft alvast een mooi kijkje in de school. Tevens is de folder van het Open Huis van afgelopen jaar hier al in te zien.


Voorlichtingsavonden en proeflessen

Van 11 t/m 14 januari 2021 staan op alle scholen van LVO Weert de voorlichtingsavonden met proeflessen gepland. Op de Philips van Horne wordt tijdens de voorlichtingsavond voor groep 8 op dinsdag 12 januari 2021 van 18:30 tot 20:30 uur uitgebreid informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen kunnen tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Aanmelden voor de voorlichtingsavond en proeflessen is verplicht. Meer informatie hierover volgt t.z.t. Ben je benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert. Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert.
 

Meeloopmiddag

Op woensdag 24 februari 2021 kunnen alle groep 8-leerlingen deelnemen aan de meeloopmiddag van LVO Weert. Je kunt dan kennismaken met de school van jouw keuze. Aanmelden voor de meeloopmiddag is verplicht. Meer informatie hierover volgt t.z.t.


Aanmelddagen

Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kan op maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021 tussen 19:00 en 21:00 uur. Meer informatie over de aanmelddagen en benodigde documenten volgt t.z.t. 

Philips van Horne

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen, met veel aandacht voor de individualiteit van elke leerling. De Philips van Horne is een school op katholieke grondslag. De identiteit van de school wordt gekenmerkt door het openstaan voor de verschillende opvattingen en overtuigingen van zowel het personeel als de leerlingen en ouders. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Dat onderwijs is een geheel van effectief onderwijs, vormend onderwijs en leerlinggericht onderwijs.

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal er tevens gestart worden met een tweejarige dakpanklas mavo/havo. Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, de Technologieroute, Technasium, Voorbereiding Conservatorium (VoCo), Kunst & Cultuur, sportklassen en de Topsport Talentschool.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de drie scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 15 minuten).LVO Weert: veelgestelde vragen

De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies vmbo-basis of vmbo-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies mbo-basis en vmbo-kader melden zich aan op de Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de vier profielen:

Beide scholen bieden de vier profielen:

  • EO: Economie en Ondernemen
  • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
  • PIE: Produceren, Installeren en Energie
  • ZW: Zorg & Welzijn
  • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant en het BRAVO! College wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van vmbo-b/k, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies mavo/vmbo-t. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies mavo (vmbo-t) melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Beiden bieden een 4-jarige mavo met alle sectoren.


3) Ik heb van mijn basisschool het advies havo. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een havo-advies melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van havo. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.


4) Ik heb van mijn basisschool het advies atheneum/vwo. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een atheneumadvies melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het atheneum in een gecombineerde havo/atheneum-brugklas. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.


5) Ik heb van mijn basisschool het advies gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een gymnasiumadvies melden zich aan op Het College Weert.


6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

  • Het Kwadrant: in de brugklas van het vmbo zitten alle basis- en kaderleerlingen bij elkaar in gecombineerde klassen. Leerlingen van Praktijkonderwijs zitten in aparte klassen.
  • Philips van Horne: : 1 mavo, 1 mavo-technologieroute, 1 havo, 1 havo-TTO en tweejarige dakpanklas mavo/havo.
  • Het College Weert: 1 atheneum, 1 atheneum-TTO, 1 gymnasium, 1 gymnasium-TTO en Koers. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 atheneum-TTO en 1 gymnasium-TTO gemaakt.
  • BRAVO! College Cranendonck: 1 BIVAK-klas (techniek), 1 vmbo-basis/kader gecombineerd, 1 vmbo-kader/mavo gecombineerd, , 1 mavo/havo, 1 havo/atheneum en bij voldoende aanmeldingen 1-atheneum.

7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op havo en vwo. Havo-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Cranendonck.


8) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op havo en vwo. Havo-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert.


9) Waar kan ik als topsporter terecht?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. 


10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool en biedt speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het BRAVO! College maakt gebruik van de faciliteiten en kennis van Het College. De atheneumleerlingen op het BRAVO! College worden in het eerste leerjaar, samen met de leerllingen van Het College, gescreend..


11) Hoe zit het met aanmelden?

Op maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021 zijn de aanmeldavonden (19:00-21:00 uur). De leerling wordt geacht zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn.


12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden kan op maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert. 

Voor schooljaar 2020-2021 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt. Voor het schooljaar 2021-2022 volgt t.z.t. meer info.

Ook Het Kwadrant biedt voor de bk-leerlingen volgend jaar Koers aan. Aanmelden voor Koers-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.


Kennismakingsavonden nieuwe leerlingen:

 maandag 7 en dinsdag 8 juni 2021

Philips van Horne

Samen creatief!