Voor groep 8

Zoek je een school met ruimte voor jouw talent? Kom dan naar de Philips van Horne. Hier sta jij centraal. We helpen je niet alleen bij het behalen van je diploma, maar leren je ook op een prettige manier zelfstandig te worden. We dagen je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een veilige school met een warme sfeer. Wij staan open voor ieders opvatting en overtuiging. Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo. Daarnaast biedt de school veel extra uitdagingen om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wij helpen jou bij je voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. Het accent in ons onderwijs ligt sterk op begeleiding, met veel aandacht voor individualiteit. Ons onderwijs krijgt vorm vanuit waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen.


Voorlichtingactiviteiten

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2018-2019 diverse voorlichtingactiviteiten:

Open Huis

Op woensdag 10 oktober 2018 konden leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op de Philips van Horne en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er was veel aandacht voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals de Technologieroute, het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool, KOERS en de zesjarige techniekopleiding. Bent u nieuwsgierig naar onze school? De promotiefilm op deze pagina geeft alvast een mooi kijkje in de school. Heeft u het Open Huis gemist? Onze promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze school.  Tevens is de folder van het Open Huis hier in te zien. Heeft u het Open Huis gemist? Onze promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze school.


Voorlichtingsavonden en proeflessen

Tijdens de voorlichtingsavond/proeflessen voor groep 8 op woensdag 12 december 2018 van 18:30 tot 20:30 uur werd uitgebreid informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen konden tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Heb je de voorlichtingsavond gemist en ben je benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert.


Meeloopmiddagen

Op woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019 hebben alle groep 8-leerlingen deel kunnen nemen aan de meeloopmiddagen van LVO Weert. Mocht je de meeloopmiddagen gemist hebben en toch nog vragen hebben, neem dan contact op via info@pvanhorne.nl.

 

Aanmelddagen

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 waren de aanmeldavonden. Heeft u de aanmelddagen gemist en wilt u uw kind alsnog aanmelden? Neem dan contact op via het centrale nummer van de school: 0495 - 43 10 30.  

Philips van Horne

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen, met veel aandacht voor de individualiteit van elke leerling. De Philips van Horne is een school op katholieke grondslag. De identiteit van de school wordt gekenmerkt door het openstaan voor de verschillende opvattingen en overtuigingen van zowel het personeel als de leerlingen en ouders. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Dat onderwijs is een geheel van effectief onderwijs, vormend onderwijs en leerlinggericht onderwijs.

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal er tevens gestart worden met een tweejarige dakpanklas mavo/havo. Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, de Technologieroute, Technasium, Voorbereiding Conservatorium (VoCo), Kunst & Cultuur, sportklassen en de Topsport Talentschool.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de drie scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 15 minuten).LVO Weert: veelgestelde vragen

De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op de Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de vier profielen:

  • EO: Economie en Ondernemen
  • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
  • PIE: Produceren, Installeren en Energie
  • ZW: Zorg & Welzijn
  • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Beiden bieden een 4-jarige MAVO met alle sectoren.


3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op de Philips van Horne of het BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van HAVO. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.


4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.


5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.


6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

  • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader, KOERS-Het Kwadrant en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding.
  • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 MAVO-Technologieroute, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO en tweejarige dakpanklas mavo/havo.
  • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium, 1 Gymnasium-TTO en KOERS. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.
  • BRAVO! College Cranendonck: 1 VMBO-basis/kader gecombineerd, 1 VMBO-kader/MAVO gecombineerd, 1 Techniekopleiding, 1 MAVO/HAVO, 1 HAVO/Atheneum en bij voldoende aanmeldingen 1 atheneum

7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Cranendonck.


8) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. Technasium is eveneens mogelijkop het BRAVO! College.


9) Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.


10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.


11) Hoe zit het met aanmelden?

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 zijn de aanmeldavonden (19:00-21:00 uur). De leerling wordt geacht zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn. 


12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden kan op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert. Er geldt geen maximum aan het aantal inschrijvingen voor Koers. Alle leerlingen die zich aanmelden, worden ook daadwerkelijk bij KOERS geplaatst.

Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen volgend jaar KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.


Kennismakingsavonden nieuwe leerlingen:

maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019

Philips van Horne

Samen creatief!