Voor groep 8

Zoek je een school met ruimte voor jouw talent? Kom dan naar de Philips van Horne. Hier sta jij centraal. We helpen je niet alleen bij het behalen van je diploma, maar leren je ook op een prettige manier zelfstandig te worden. We dagen je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een veilige school met een warme sfeer. Wij staan open voor ieders opvatting en overtuiging. Op de Philips van Horne kun je terecht voor mavo en havo. Daarnaast biedt de school veel extra uitdagingen om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wij helpen jou bij je voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. Het accent in ons onderwijs ligt sterk op begeleiding, met veel aandacht voor individualiteit. Ons onderwijs krijgt vorm vanuit waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen.


Open Huis

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2017-2018 een Open Huis. Op woensdag 11 oktober 2017 konden leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op de Philips van Horne en actief deelnemen aan de activiteiten. Er was veel aandacht voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool, KOERS en de zesjarige techniekopleiding. Heeft u ons Open Huis gemist? De folder 2017-2018 is hier in te zien. Ook onze nieuwste promotiefilm op deze pagina geeft een mooi kijkje in de school.

Voorlichtingsavonden en proeflessen

Tijdens de voorlichtingsavond/proeflessen voor groep 8 op woensdag 17 januari 2018 van 18:30 tot 20:30 uur werd uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen konden tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Ouders en leerlingen van groep 8 ontvingen tijdig informatie over de voorlichtingsavond via hun basisschool. Inschrijven is verplicht.   

Meekijkmiddagen

Binnenkort maken alle groep 8-leerlingen met hun ouders/verzorgers en leerkrachten op de basisschool een keuze voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. Een grote stap en belangrijke beslissing! Graag nodigen wij alle groep 8-leerlingen uit voor onze meekijkmiddagen. Je kunt dan kennismaken met de school van jouw keuze.

Data
De meekijkmiddagen op Het Kwadrant, de Philips van Horne, BRAVO! College Cranendonck en Het College Weert zijn op woensdag 31 januari 2018 en woensdag 7 februari 2018. Alle leerlingen groep 8 hebben via hun basisschool een uitnodigingsbrief ontvangen.

Inschrijven
De inschrijfperiode voor de meekijkmiddagen is helaas gesloten. Heb jij je aangemeld?  Het programma voor deze middagen is hier in te zien. 

Philips van Horne

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen, met veel aandacht voor de individualiteit van elke leerling. De Philips van Horne is een school op katholieke grondslag. De identiteit van de school wordt gekenmerkt door het openstaan voor de verschillende opvattingen en overtuigingen van zowel het personeel als de leerlingen en ouders. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Dat onderwijs is een geheel van effectief onderwijs, vormend onderwijs en leerlinggericht onderwijs.

Op de Philips van Horne Scholengemeenschap kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Het vwo wordt langzaam “afgebouwd”. Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, Technasium, Voorbereiding Conservatorium (VoCo), Kunst & Cultuur, sportklassen en de Topsport Talentschool.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de drie scholen te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 15 minuten).
 


Veranderingen in het Weerter Voortgezet Onderwijs

In de afgelopen jaren zijn er een aantal zaken in het Weerter Voortgezet Onderwijs veranderd. Hieronder een opsomming van de veranderingen in de vorm van een lijst met veelgestelde vragen. De onderstaande antwoorden gelden voor leerlingen die op dit moment in groep 8 zitten.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op de Het Kwadrant. Het Kwadrant biedt de sectoren techniek, zorg & welzijn, economie en leren & werken. Op Het Kwadrant wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op de Philips van Horne.


3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op de Philips van Horne.


4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op Het College Weert.


5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.


6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

  • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding.
  • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO.
  • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium en 1 Gymnasium-TTO. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.


7) Hoe zit het met BRAVO! College Cranendonck?

BRAVO! College Cranendonck heeft de volgende brugklassen:
VMBO-basis/kader gecombineerd, 1 MAVO, 1 HAVO/Atheneum.


8) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Cranendonck.


9) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. Technasium is eveneens mogelijk in Cranendonck.


10) Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten krijgen een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.


11) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.


12) Hoe zit het met aanmelden?

Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 zijn de aanmeldavonden (19:00-21:00 uur).

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

  • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
  • Het BSN-nummer van de leerling.
  • Adviesformulier VO van de basisschool.

Het aanmeldformulier is hier binnenkort te downloaden. Ouders/verzorgers die dat op prijs stellen, kunnen het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, willen wij u vragen om het ingevulde formulier mee te nemen naar de aanmeldavond.


13) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden gebeurt via de reguliere opleidingen op maandag 12 en dinsdag 13 maart. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert, de Philips van Horne of het BRAVO! College en kunnen ter plekke aangeven of ze interesse hebben in Koers. Na de aanmelddagen wordt de selectieprocedure voor Koers opgestart. Voor Koers zijn 40 plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling wordt er geloot. Leerlingen die niet geplaatst worden bij Koers worden automatisch geplaatst op de school waar ze zich hebben aangemeld. 


Kennismakingsavonden nieuwe leerlingen:

maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018.

Philips van Horne

Samen creatief!